Svenska Soto-Zenföreningen

 

 

Mera om Lunds Zendojo

 

 Interiör från Lunds Zendojo

Lunds Zendojo är en grupp inom Svenska Soto-Zenföreningen som utövar zen i  zenmästaren Taisen Deshimarus efterföljd. Fokus i vår praktik ligger på en regelbunden utövning av zazen, den sittande meditationen samt deltagande i sesshin, intensiva meditationshelger som ordnas i södra Sverige ca 6 ggr om året, samt vid zentemplet La Gendronnière i Loiredalen m fl platser.

 

Praktiken är förankrad i den tradition som förmedlats sedan den historiske Buddhas tid, men är samtidigt anpassad till nutida europeiska förhållanden. Den innebär en hög grad av personligt ansvarstagande.

Lunds Zendojo är som övriga grupper i Svenska Soto-Zenföreningen ansluten till Association Zen Internationale, en ideell organisation som grundades i Paris 1971 av Taisen Deshimaru Roshi. De lärare som brukar besöka den svenska sanghan hör till hans lärjungar : Raphaël Doko Triet, Hugues Yusen Naas, Taiun Jean-Pierre Faure, Sanno Marie-Thérèse Faur m fl. Samtliga Lunds Zendojo har även vid flera tillfällen haft glädjen att ta emot Shohaku Okumura Roshi som gästande lärare, senast sommaren år 2011.

 

Lunds Zengrupp, sedermera Zendojo, grundades 1993 av Myokyo Charlotte  Laurell, zenpräst och arkitekt, ansvarig för dojon och styrelseledamot i SSZF.  Myokyo Laurell är även representant i Sveriges Buddhistiska samarbetsråd.

Myokyo Charlotte Laurell mottog bodhisattvaordinationen av Yuno Roland Rech på Rävnäs i Sverige år 1989 och tokudo, prästordinationen,  av samme lärare vid La Gendronnière-templet i Frankrike år 1992 (horitsu; även 2009, shoritsu). Hon har även vistats i japanska soto-zentempel för övningsperioder och är numera elev till Sasagawa Kosen roshi, vars tempel Tenryu-ji ligger i Fukui nära Eihei-ji.

 

Sedan hösten 1998 finns Lunds Zendojo i en gammal stallbyggnad på Magle lilla kyrkogata 2 i Lunds centrum.

Zazen hålls i dojon sex dagar i veckan: månd 06.45, tisd 19.15, onsd 06.45, torsd 19.15, fred 06.45 samt sönd 10.15.

Kostnadsfri introduktion till zazen i dojon en gång i månaden.

Efter zazen hålls en kort ceremoni med sutrarecitation. Verksamheten är ideell och finansieras med deltagaravgifter: 45 kr/gång för enstaka zazen, 400kr /10 ggr eller 400 kr/månad.

 

Den ideella föreningen Lunds Zendojo grundades år 2006.

Medlemskap kostar 150 kr per kalenderår.

Använd plusgironr 30 86 26 -1 Lunds Zendojo

för inbetalning av medlemsavgift samt

stöd till dojons verksamhet.  Dojon förmedar även medlemsavgifter till AZI, Association Zen Internationale.

  

Kontakt med dojon: 046-211 21 77 eller 0737-289944

E-post: LundsZendojo@hotmail.com

 

 

 

 

Lunds Zendojo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2005 Svenska Soto-Zenföreningen. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: torsdag 27 december 2018.